Turvallisuusalan elinkeinolupa

Yksityisiä turvallisuuspalveluita koskevan lain (LYTP, 1085/2015) mukaisesti lukitus-, murtoilmaisu- ja kulunvalvontajärjestelmien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta ovat elinkeinoluvanvaraista toimintaa. Em. töitä tekevällä turvasuojausliikkeellä on myös oltava palveluksessaan vastaava hoitaja, jolla on Poliisihallituksen myöntämä hyväksyminen ja ko. töitä tekevällä henkilöllä tulee olla voimassa oleva turvasuojaajakortti.

Linkki lainsäädäntöön: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151085.

Tarkempia tietoja elinkeinoluvan myöntämisen ehdoista ja luvan hakemisesta löytyy osoitteesta www. poliisi. fi/luvat/yksityinen_turvallisuusala.

Poliisihallitus ylläpitää luetteloa voimassa olevista turvallisuusalan elinkeinoluvista osoitteessa www. poliisi. fi/luvat/yksityinen_turvallisuusala/luettelo_ turvallisuusalan_elinkeinoluvan_haltijoista.

Mitkä työt vaativat turvallisuusalan elinkeinoluvan?

Katso oheisesta linkistä luettelo elinkeinoluvanvaraisista turvasuojausalan töistä ja töistä, jotka eivät vaadi elinkeinolupaa. Luettelo on laadittu perustuen sen julkaisuhetkellä tiedossa oleviin tulkintoihin ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Kirjallinen toimeksiantosopimus

Turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttävästä toimeksiannosta on laadittava kirjallinen toimeksiantosopimus. Se on laadittava ennen tehtäviin ryhtymistä tai – tehtävien kiireellisyyden vuoksi – viimeistään toisena arkipäivänä tehtäviin ryhtymisestä.

Toimeksiantosopimus on laadittava kahtena kappaleena, joista toinen jää turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle ja toinen toimeksiantajalle. Toimeksiantosopimus on säilytettävä kuusi vuotta toimeksiannon päättymisestä.

Toimeksiantosopimuksen laadintaan voi käyttää esimerkiksi oheista lomaketta.

Turvaa oikein -opas

Turva-alan yrittäjät on julkaissut Turvaa oikein -oppaan helpottaakseen luvanvaraisia turvasuojaustöitä tekevien yritysten siirtymistä uuden lain mukaiseen toimintaan. Oppaassa kuvataan myös turvasuunnittelun ja -urakoinnin salassapito- ja tietoturvakäytäntöjen pä äperiaatteet. Opas on ladattavissa täältä.

 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös