Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

25.5.2018 alkaen tulee sovellettavaksi EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR). Oheisessa dokumentissa on kuvattu tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Turva-alan yrittäjissä.

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely.

 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös