11 Lähdeluettelo ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta

Lait ja asetukset

– Rikoslaki (531/2000) 24 luku yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta
– EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
– Tietosuojalaki (1050/2018)
– EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi (2016/1148)
– Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä
(1054/2018)
– Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
– Laki yhteistoiminnasta yrityksistä (334/2007)
– Työturvallisuuslaki (738/2002)
– Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015)
– Poliisilaki (872/2011)
– Tekijänoikeuslaki (404/1961)

Standardit

– CLC/TR 50531:fi. Hälytysjärjestelmät. Termit ja määritelmät
– SFS-EN 50398-1 Hälytysjärjestelmät. Yhdistetyt ja integroidut hälytysjärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset
– SFS-EN 62676-1-1. Turvasovelluksissa käytettävät kameravalvontajärjestelmät. Osa 1-1: Järjestelmävaatimukset. Yleiset vaatimukset
– SFS-EN 62676-1-2. Turvasovelluksissa käytettävät kameravalvontajärjestelmät. Osa 1-2: Järjestelmävaatimukset. Videonsiirtoa koskevat suorituskykyvaatimukset
– SFS-EN 62676-4 Turvasovelluksissa käytettävät kameravalvontajärjestelmät. Osa 7: Soveltamisohjeet
– SFS-EN 60529 Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi)
– SFS-EN 62262 Sähkölaitteiden kotelointien mekaanisen iskunkestävyyden lujuusluokat (IK-koodi)

ST-julkaisut

– ST 664.10 Kameravalvontajärjestelmät. Suunnitteluohje
– ST 664.30 Kameravalvontajärjestelmät. Asennusohje
– ST 663.43 Kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja
- ST 663.40 Kameravalvontajärjestelmän tarkastuspöytäkirja
– ST 664.40 Kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja
– ST 664.01 Tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste
– ST 98.57 Kameravalvontajärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto
– ST-käsikirja 13 Kameravalvontajärjestelmät
– ST 682.10 Tietoteknisten järjestelmien integrointi
– ST 710.02 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietoturva
– ST 730.05 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietoturvan tarkastuspöytäkirja
– ST-ohjeisto 22 Verkottuneen talotekniikan tietoturva
– ST-ohjeisto 4 Kiinteistö- ja tilaturvallisuuden tasot
– ST-ohjeisto 13 Palvelutyöpisteen turvasuojauksen suunnittelu, toteutus ja ylläpito
– ST 660.40 Kiinteistö- ja tilaturvallisuustasojen määritys
– ST 13.52. Rakennusten sijainti- ja asennuspiirustuksissa käytettäviä tietoteknisten järjestelmien (T) piirrosmerkkejä
– ST 51.25 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien laitteiden ja tilojen merkitseminen

Muuta ohjeistusta

– The European Data Protection Board (EDPB): Guidelines on processing of personal data through video devices
– Tietosuojavaltuutetun toimisto: www.tietosuoja.fi
– Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus: www.kyberturvallisuuskeskus.fi
– Turvaa oikein -opas – turvallisuusjärjestelmien hankinnan sekä turvasuunnittelun ja -urakoinnin hyvät käytännöt, Turva-alan yrittäjät ry
– Turva-alan tietokansiot, Turva-alan yrittäjät ry ja Sähköinfo Oy
– Kameravalvonnan suunnitteluohje. Kameravalvonnan K-menetelmä, Finanssiala ry
– Toimitilojen tietoturvaohje VAHTI 2/2013, Valtiovarainministeriö
– Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö Katakri, Puolustusministeriö

 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös