LIITE 1: Turvallisuusjärjestelmiin liittyviä ST-kortteja ja -lomakkeita

ST-kortisto on Sähköinfo Oy:n kustantama sähkö-, tele-, turva- ja automaatioalan tietolähde, jota julkaisee Sähkötieto ry. ST-julkaisuja ovat mm. ST-kortit, -lomakkeet, -ohjeistot ja -käsikirjat. Sähköinen ST-kortisto löytyy osoitteesta severi.sahkoinfo.fi.

Tähän liitteeseen on koottu turvallisuusjärjestelmiin liittyviä ST-kortteja ja -lomakkeita järjestelmien elinkaaren mukaan lajiteltuna. Muuta järjestelmiin liittyvää ohjeistusta on esitetty luvussa 9 Turvallisuusjärjestelmien lainsäädäntö ja ohjeet.

1 SUUNNITTELU JA HANKINTA

1.1 Hankesuunnittelu

 • ST 70.25 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien hankesuunnitteluohje
 • ST 664.12 Hankesuunnitelmapohja. T550, Kameravalvontajärjestelmä
 • ST 665.12 Hankesuunnitelmapohja. T520, Kulunvalvontajärjestelmä
 • ST 663.13 Hankesuunnitelmapohja. T530, Murtoilmaisujärjestelmä
 • ST 667.10.02 Hankesuunnitelmapohja. T510, Sähkölukitusjärjestelmä
 • ST 662.13 Hankesuunnitelmapohja. T610, Paloilmoitinjärjestelmä
 • ST 662.14 Hankesuunnitelmapohja. T670, Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä
 • ST 70.29.01 Hankesuunnitelmapohja. S610, Poistumisvalaistusjärjestelmä

1.2 Suunnittelu

 • ST 664.10 Kameravalvontajärjestelmät. Suunnitteluohje
 • ST 665.10 Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät. Suunnitteluohje
 • ST 663.10 Murtoilmaisujärjestelmät, tekninen suunnitteluohje
 • ST 667.10 Sähköinen ovivarustelu
 • ST 662.10 Paloilmoittimen suunnitteluohje
 • ST 59.10 Turvavalaistus ja poistumisopasteet. Suunnittelu
 • ST 660.05 Pientalon turvallisuus- ja valvontajärjestelmä. Suunnittelu- ja asennusohje
 • ST 682.10 Tietoteknisten järjestelmien integrointi
 • ST 710.02 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietoturva
 • ST 664.11 Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T550, Kameravalvontajärjestelmä
 • ST 665.11 Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T520, Kulunvalvontajärjestelmä
 • ST 663.11 Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T530, Murtoilmaisujärjestelmä
 • ST 663.12 Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T540, Ryöstöilmaisujärjestelmä
 • ST 667.10.01 Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T510, Sähkölukitusjärjestelmä
 • ST 662.11 Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T610, Paloilmoitinjärjestelmä
 • ST 631.13 Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T670, Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä
 • ST 70.34.01 Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S6, Turvavalaistusjärjestelmät
 • ST 672.11 Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T570, Henkilöturvallisuusjärjestelmä .

2 TOTEUTUS

2.1 Järjestelmäasennukset

 • ST 664.30 Kameravalvontajärjestelmät. Asennusohje
 • ST 665.30 Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät. Asennusohje
 • ST 663.30 Murtoilmaisujärjestelmät. Asennusohje
 • ST 662.30 Paloilmoittimen asennus-, tarkastus- ja käyttöönotto-ohje
 • ST 662.41 Paloilmoittimen asennustodistus
 • ST 59.11 Turvavalaistus ja poistumisopasteet. Asennus ja käyttöönotto
 • ST 663.43 Kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja
 • ST 663.44 Kulunvalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja
 • ST 662.43 Paloilmoittimen toteutuksen osapuolten tehtävät
 • ST 662.40 Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja
 • ST 663.45 Murtoilmaisujärjestelmän toteutuspöytäkirja
 • 631.53 Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän kaiutinverkoston määrittelymatriisi
 • ST 51.25 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien laitteiden ja tilojen merkitseminen

2.2 Projektin luovutus tilaajalle

 • ST 663.40 Kameravalvontajärjestelmän tarkastuspöytäkirja
 • ST 663.41 Kulunvalvontajärjestelmien tarkastuspöytäkirja
 • ST 663.42 Murtoilmaisujärjestelmän tarkastuspöytäkirja
 • ST 664.40 Kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja
 • ST 665.40 Kulunvalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja
 • ST 663.39 Murtoilmaisujärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja
 • ST 662.42 Paloilmoitinjärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja
 • ST 631.50 Käyttöönottotarkastuspöyt äkirja. Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä
 • ST 631.51 Mittauspöytäkirja. Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä, akustiset mittaukset
 • ST 631.52 Mittauspöytäkirja. Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä, kaiutinlinjojen impedanssi- ja maavuotomittaus
 • ST 59.11.01 Käyttöönottotarkastuspöyt äkirja. Turvavalaistus ja poistumisopasteet
 • ST 51.25 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien laitteiden ja tilojen merkitseminen
 • ST 51.06 Palonkestävä johtojärjestelmä palon aikana toimiviksi tarkoitetuille järjestelmille
 • ST 51.20 Vastaanottopöytäkirja, sähkö- ja tietoteknisten järjestelmät

3 KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

 • ST 98.57 Kameravalvontajärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto
 • ST 98.58 Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto
 • ST 98.56 Murtoilmaisujärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto
 • ST 98.54.1 Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma. Yleisohje
 • ST 98.54.2 Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma. Perustiedot
 • ST 98.54.3 Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma. Työvaiheet
 • ST 96.48 Poistumisvalaistusjärjestelmän huolto ja kunnossapito
 • ST 96.49 Poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelma
 • ST 96.50 Poistumisvalaistusjärjestelmän huoltopäiväkirja

4 PURKU JA POISTO

 • ST 51.19 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien purkutyöt


 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös