Jäsenmaksut

Jäsenmaksun määräytymisen perusteena käytetään sähköisiin turvallisuusjärjestelmiin suoraan tai välillisesti liittyvää liikevaihtoa (sähköinen turvasuojaustoiminta). Siihen luetaan esimerkiksi paloilmoitin-, video- ja kulunvalvonta-, rikosilmoitus- ja sähkölukitusjärjestelmät, oviautomaatio, hälytyksensiirtojärjestelmät ja sähköiset henkilöturvallisuuslaitteet. Jäsenmaksun suuruutta määriteltäessä ei oteta huomioon esim. mekaaniseen lukitukseen, kaltereihin, vartiointiin yms. liikevaihtoa. Jäseneksi liittyvän yrityksen tulee antaa liiton käyttöön myös nämä tiedot, jotta liiton jäsenistön kokonaisvolyymi turva-alalla voidaan tilastoida

Jäsenmaksutaulukko:

 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös