Julkaisutiedot ja sisältö

JULKAISUTIEDOT

JULKAISIJA
Turva-alan yrittäjät ry

KUSTANTAJA
Turva-alan yrittäjät ry

PÄÄTOIMITTAJA
Timo Rasimus

KÄSIKIRJOITTAJAT
Timo Rasimus
Aira Rossi, Sähkötekniikka Oy Kari Sirén
Ari Nuutinen, Stanley Security Oy
Tauno Hovatta, SETI Oy
Reijo Hovinen, Schneider Electric Finland Oy
Kimmo Arenius, Turva-alan yrittäjät ry

2., uudistettu painos
Espoo 2019

Turvaa oikein -oppaan sisältö on vapaasti käytettävissä ja opas on vapaasti jaettavissa, jos sen sisältöä ei muuteta ja julkaisija Turva-alan yrittäjät ry mainitaan.

Tämä on oppaan toinen versio. Sen käsikirjoitus perustuu vuoden 2019 alussa voimassa olevaan lainsäädäntöön ja sen aikaisiin tietoihin. Opasta tullaan päivittämään tarvittaessa ja se on ladattavissa PDF-muodossa osoitteessa www. turva- alanyrittajat. fi/turvaa_oikein_opas.

DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA

V1.0 3.9.2018 Ensimmäinen versio.

V2.0 8.2.2019 Muutokset:

  • Huomioitu vuoden 2019 alussa sovellettavaksi tulleen tietosuojalain (1050/2018) aiheuttamat muutokset henkilötietojen käsittelyssä.
  • Tehty muita vähäisiä korjauksia.
Turvaa oikein -opas V2_0 kansi

SISÄLTÖ

1.1 Oppaan julkaisija
1.2 Oppaan tarkoitus
1.3 Kohderyhmät
1.4 Turvallisuusjärjestelmät yritysturvallisuuden osatekijänä
2 TIIVISTELMÄ
1.5 Sisältöpainotukset ja -rajaukset
3.1 Tilaturvallisuusjärjestelmät
3.2 Henkilö- ja paloturvallisuusjärjestelmät
3.3 Järjestelmien yhteiskäyttö
4 TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU JA HANKINTA
4.1 Tarveselvitys
4.2 Hankesuunnittelu
4.3 Hankintatavat
4.4 Suunnittelun hankinta
4.5 Suunnittelu
4.6 Urakan hankinta
4.7 Palveluiden hankinta
4.8 Tietoturvan hallinta
4.9 Säädösperusteisia suunnittelun ja hankinnan erityispiirteitä
5 TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN TOTEUTUS
5.1 Toteutussuunnittelu
5.2 Toteutus
5.3 Laadunvarmistus
5.4 Tietoturvan hallinta
5.5 Säädösperusteisia toteutuksen erityispiirteitä
6 TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO
6.1 Käyttö
6.2 Ylläpito
6.3 Valvontapalvelut
6.4 Tietoturvan hallinta
6.5 Säädösperusteisia käytön ja ylläpidon erityispiirteitä
7 TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN PURKU JA POISTO
7.1 Purku
7.2 Poisto
8 TURVAURAKOITSIJAN SERTIFIOINNIT, HYVÄKSYNNÄT JA PÄTEVYYDET
8.1 Lakisääteiset pätevyydet ja hyväksynnät
8.2 Vapaaehtoiset hyväksynnät ja sertifikaatit
8.3 Vapaaehtoiset henkilöpätevyydet
8.4 Toiminnanohjaus- tai laatujärjestelmän mukainen toiminta
9 TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET
9.1 Tilaturvallisuusjärjestelmät
9.2 Henkilö- ja paloturvallisuusjärjestelmät

LIITE 1: TURVALLISUUSJÄRJESTELMIIN LIITTYVIÄ ST-KORTTEJA JA -LOMAKKEITA
 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös