Julkaisutiedot ja sisältö

JULKAISUTIEDOT

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Turva-alan yrittäjät ry
www.turva-alanyrittajat.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Kimmo Arenius, Turva-alan yrittäjät ry

OPPAAN KÄSIKIRJOITUS
Vuoden 2020 Kameravalvontaoppaan työryhmä:
Kimmo Arenius, Turva-alan yrittäjät ry
Veijo Kauppi, Sähköinfo Oy
Roger Lehtonen, STUL ry
Aku Pänkäläinen, Finanssiala ry
Petri Käyhkö, Kesko Oyj
Pekka Sallinen, Poliisihallitus
Patrik Westerlund, Milestone Systems
Kim Kattilakoski, Oy Hedengren Security Ab
Jukka Siivonen, Certego Oy
Mats Lindeqvist, Stanley Security Oy
Jouni Virta, Axis Communications Ab
Veli-Matti Luukkanen, Web Your Services Oy
Reijo Hovinen

2., uudistettu painos

Kameravalvontaoppaan sisältö on vapaasti käytettävissä ja opas on vapaasti jaettavissa, jos sen sisältöä ei muuteta ja julkaisija Turva-alan yrittäjät ry mainitaan.

Tämä on oppaan toinen versio. Sen käsikirjoitus perustuu kesällä 2020 voimassa olevaan lainsäädäntöön ja sen aikaisiin tietoihin. Opasta päivitetään tarvittaessa ja se on ladattavissa osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi/kameravalvontaopas.

Kameravalvontaoppaan päivitystyötä ovat tukeneet seuraavat yritykset ja yhteisöt:
Stanley Security Oy, Oy Hedengren Security Ab, Certego Oy, Caverion Suomi Oy, BLC Turva Oy, Axis Communications Ab, Capitis Control Oy, Emsec Oy, WSP Finland Oy, Finanssiala ry ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry.


SISÄLTÖ

1 JOHDANTO
1.1 Oppaan julkaisija
1.2 Oppaan tausta
1.3 Oppaan tarkoitus
1.4 Kameravalvonta turvallisuuden osatekijänä

2 RAKENNE JA TEKNIIKKA
2.1 Kameroita ja niiden käyttötapoja 
2.2 Kameroiden tekniikka, kuvatahti ja resoluutio
2.3 Tallentimet
2.4 Yhteydet
2.5 Videohallintajärjestelmä
2.6 Analytiikkaohjelmistot
2.7 Kamerateknologian hyödyntäminen paloturvallisuudessa 

3 SUUNNITTELU JA HANKINTA
3.1 Tarveselvitys
3.2 Hankesuunnitelma
3.3 Hankintakustannukset
3.4 Suunnittelijan valinta
3.5 Hankintaprosessin lainsäädäntö
3.6 Esimerkkejä kameravalvonnan laillisuudesta
3.7 Standardi ja K-menetelmä kameravalvonnan suunnittelun tukena
3.8 Olosuhteiden huomioiminen suunnittelussa
3.9 Valvomoiden ja kuvien katselupisteiden suunnittelu

4 TOTEUTUS
4.1 Toteutussuunnittelu
4.2 Tarjouspyyntöasiakirjat
4.3 Tarjousvertailu ja hankintapäätös
4.4 Asennus ja käyttöönotto

5 KÄYTTÖ JA YLLÄPITO
5.1 Käyttäjien valinta ja koulutus
5.2 Tallenteiden käsittely
5.3 Tallenteiden luovutus ja luovutusdokumentointi
5.4 Hyvät ylläpitokäytännöt

6 DOKUMENTOINTI 
6.1 Järjestelmän dokumentointi
6.2 Tietosuojaseloste

7 TIETOTURVA
7.1 Suunnittelu ja hankinta
7.2 Toteutus
7.3 Käyttö ja ylläpito

8 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SÄÄNTELYN TAUSTA
8.1 Salakatselu ja -kuuntelu
8.2 Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
8.3 Tietosuoja
8.4 Tietoturva
8.5 Yksityisyyden suoja työelämässä
8.6 Yhteistoiminta yrityksissä
8.7 Työturvallisuus
8.8 Yksityiset turvallisuuspalvelut
8.9 Luettelo kameravalvontaan liittyvästä lainsäädännöstä

9 ESIMERKKEJÄ KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖKOHTEISTA
9.1 Huoltoaseman kameravalvontA
9.2 Hotellin tai majoitusliikkeen kameravalvonta
9.3 Kerrostalon kameravalvonta
9.4 Ajoportin kameravalvonta
9.5 Kauppaliikkeen kameravalvonta
9.6 Kaupunkien kameravalvonta

10 TERMIT JA KÄSITTEET

11 LÄHDELUETTELO JA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA

LIITE 1: ESIMERKKI-ILMOITUS TALLENTAVASTA KAMERAVALVONNASTA
LIITE 2: TALLENTAVAN KAMERAVALVONNAN TIETOSUOJASELOSTE
LIITE 3: MALLIKUVA KAUPPALIIKKEEN KAMERAVALVONNASTA
LIITE 4: MALLIKUVA TEHTAAN PORTTIALUEEN KAMERAVALVONNASTA
LIITE 5: MALLI TALLENTEIDEN LUOVUTUSDOKUMENTISTA

JULKAISUN TUKIJAT


 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös