Turvaa oikein -opas

Turva-alan yrittäjät ry on julkaissut Turvaa oikein -oppaan edistääkseen turvallisuus- järjestelmien hankinta-, toimitus- ja ylläpitoprosessin laatua. Oppaassa kuvataan turva-alan hyvien suunnittelu-, urakointi- ja ylläpitokäytäntöjen periaatteet hankintojen valmistelijoita, esittelijöitä ja päättäjiä palvelevalla tavalla.

Turva-alan yrittäjät ry suosittelee, että kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien tilaajat viittaavat turvasuunnittelun ja -urakoinnin tarjouspyynnöissä tämän oppaan mukaisiin alan hyvien käytäntöjen periaatteisiin tarjoajia ja tulevaa sopimuskumppania sitovana yleisvelvoitteena.

Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (LYTP, 1085/2015) tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Se muutti lukitus-, murtoilmaisu- ja kulunvalvontajärjestelmien asentamisen, korjaamisen ja muuttamisen niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta 2019 alkaen elinkeinoluvanvaraiseksi toiminnaksi. Oppaan tarkoituksena on myös helpottaa luvanvaraisia turvasuojaustöitä suorittavien yritysten siirtymistä uuden lain mukaiseen toimintaan.

Opas on päivitetty helmikuussa 2019. Päivityksessä on huomioitu vuoden 2019 alussa sovellettavaksi tulleen tietosuojalain aiheuttamat muutokset henkilötietojen käsittelyssä.

Lisätietoja oppaasta:

Kimmo Arenius puh. 09 5476 1421 tai 045 7734 5512, kimmo.arenius@turva-alanyrittajat.fi

Ladattavat tiedostot:

Turvaa oikein -opas

Oppaan sisältö on vapaasti käytettävissä ja opas on vapaasti jaettavissa, jos sen sisältöä ei muuteta ja julkaisija Turva-alan yrittäjät ry mainitaan. Opasta tullaan päivittämään tarvittaessa.


 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös