TU-yrityssertifikaatti

TU-sertifiointi on avoin kaikille turvallisuusalan yrityksille ja henkilöille. Turva-alan yrittäjät ry on toiminut alullepanijana vapaaehtoisen sertifioinnin käynnistämisessä ja osallistunut hyväksymiskriteereiden kehitystyöhön.

Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy antaa hakemuksesta TU-yrityssertifikaatin turvaurakoitsijalle, joka asentaa ja/tai ylläpitää sähköisiä turvallisuusjärjestelmiä, kuten paloilmoitin- ja murtoilmaisujärjestelmiä, kamera- ja kulunvalvontajärjestelmiä ja henkilöturvallisuusjärjestelmiä sekä täyttää vaadittavat yrityskriteerit.

Yritykseltä edellytetään, että sillä on käytössään turvaurakoinnin kattava laatujärjestelmä, pätevä henkilöstö ja että yrityksen yhteiskuntavastuut on hoidettu. Hakemuksen liitteeksi on liitettävä laatukäsikirja tai yrityksen laatutoiminnan kuvaus -kaavake. Yrityksessä on oltava nimetty turvatöiden vastuuhenkilö, jolla on TU-asiantuntijasertifikaatti. Lisäksi hakemukseen on liitettävä referenssiselvitykset sekä valtakirjat Seti Oy:lle tarkastaa yrityksen vero- ja työeläkemaksujen hoitaminen.

Lisätietoa Seti Oy:n sivuilta

 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös