TU-yrityssertifikaatti

TU-sertifiointi on avoin kaikille turvallisuusalan yrityksille ja henkilöille. Turva-alan yrittäjät ry on toiminut alullepanijana vapaaehtoisen sertifioinnin käynnistämisessä ja osallistunut hyväksymiskriteereiden kehitystyöhön.

Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy antaa hakemuksesta TU-yrityssertifikaatin turvaurakoitsijalle, joka asentaa ja/tai ylläpitää sähköisiä turvallisuusjärjestelmiä, kuten paloilmoitin- ja murtoilmaisujärjestelmiä, kamera- ja kulunvalvontajärjestelmiä ja henkilöturvallisuusjärjestelmiä ; sekä täyttää vaadittavat yrityskriteerit.

Yritykseltä edellytetään, että sillä on käytössään turvaurakoinnin kattava laatujärjestelmä, pätevä henkilöstö ja että yrityksen yhteiskuntavastuut on hoidettu. Hakemuksen liitteeksi on liitettävä laatukäsikirja tai yrityksen laatutoiminnan kuvaus -kaavake. Yrityksessä on oltava nimetty turvatöiden vastuuhenkilö, jolla on TU-asiantuntijasertifikaatti. Lisäksi hakemukseen on liitettävä referenssiselvitykset sekä valtakirjat Seti Oy:lle tarkastaa yrityksen vero- ja työeläkemaksujen hoitaminen.

Lisätietoa Seti Oy:n sivuilta
 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös