Kameravalvontaopas

Kameravalvonta ja siihen liittyvät tekniset järjestelmät ovat kehittyneet valtavasti. Kameravalvonnasta on tullut osa päivittäistä kaupunkikuvaa, ja sen käyttöala on laajentunut rikoksia ennaltaehkäisevästä ja selvittävästä roolista.

Tekniikan kehittymisestä huolimatta Suomessa ei ole kameravalvontaa koskevaa erityislakia, joka säätelisi yksityiskohtaisesti valvonnan suorittamista. Kameravalvonnan laillisuus riippuukin eniten valvonnan suorittajasta, paikasta ja tarkoituksesta.

Poliisihallitus asetti vuonna 2009 sisäisen turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen liittyvän kameravalvonnan kehittämishankkeen. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää kameravalvonnan ohjeistusta ja samalla opastaa yksityistä turva-alaa sekä kameravalvontajärjestelmien ostajia ja käyttäjiä eri tilanteissa.

Tämän hankkeen tuloksena on julkaistu esite "Kamerat päivittäisenä turvanasi" ja "Kameravalvontaopas". Molemmat julkaisut ovat ladattavissa tältä sivustolta.

Lisätietoja esitteestä ja oppaasta:
Tekninen asiantuntija Veijo Kauppi puh. 09 5476 1308, veijo.kauppi@sahkoinfo.fi


Ladattavat tiedostot:

Kameravalvontaopas.pdf

Kamerat päivittäisenä turvanasi -esite.pdf

 

Kameravalvonnan K-menetelmä

Vakuutusyhtiöiden keskusliiton 2006 julkaisema ohje opastaa kameravalvontajärjestelmän suunnitteluun siten, että kohteesta tuotettava kuvan yksityiskohtaisuus ja laatu vastaa määriteltyjä vaatimuksia. Näitä vaatimuksia on kuvassa näkyvän henkilön havaitseminen, tunteminen ja yksilöinti. Ohje on saatavilla pdf-tiedostona Finanssiala ry:n sivuilta.

 

 

 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös