Turvallinen toimitila

Tämä opas on tarkoitettu johtamisen ja päätöksenteon tueksi toimitilojen omistajille, rakennuttajille ja käyttäjille. Opas antaa perustietoa toimitilaturvallisuudesta erityisesti niiltä osin kuin se liittyy yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstön, toiminnan, palvelutason ja omaisuuden turvaamiseen sähköisten turvallisuusjärjestelmien avulla.

Oppaan ovat julkaisseet Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Turva-alan yrittäjät ry ja Sähköinfo Oy.


Toimitilaturvallisuus ja sähköiset turvallisuusjärjestelmät

 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös