Turvallisuusalan elinkeinolupa

Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (LYTP, 1085/2015) tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Lakimuutoksella on huomattavia vaikutuksia turvasuojausalan toimijoihin, kun lukitus-, murtoilmaisu- ja kulunvalvontajärjestelmien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta ovat 1.1.2019 alkaen elinkeinoluvanvaraista toimintaa. Em. töitä tekevällä turvasuojausliikkeellä on myös oltava palveluksessaan yksi tai useampi vastaava hoitaja, jolla on Poliisihallituksen myöntämä hyväksyminen. Elinkeinoluvan haltijoille tulee uuden lain myötä myös lisää velvoitteita, kuten esimerkiksi muutos- ja vuosi-ilmoitusten sekä kirjallisten toimeksiantosopimusten tekeminen.

Uusi laki korostaa turvasuojauspalveluita tuottavien yritysten luotettavuutta asiakkaiden luottamuksellisten turvallisuustietojen käsittelijänä. Lain vaikutuksesta turvasuojausalan toimijoihin kohdistuneet lisääntyneet vaatimukset myös parantavat asiakkaiden oikeusturvaa ja lisäävät turvallisuuspalvelujen laatua.

Linkki lainsäädäntöön: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151085.

Tarkempia tietoja elinkeinoluvan myöntämisen ehdoista ja luvan hakemisesta löytyy osoitteesta www. poliisi. fi/luvat/yksityinen_turvallisuusala.

Poliisihallitus ylläpitää luetteloa voimassa olevista turvallisuusalan elinkeinoluvista osoitteessa www. poliisi. fi/luvat/yksityinen_turvallisuusala/luettelo_ turvallisuusalan_elinkeinoluvan_haltijoista.

Turva-alan yrittäjät on julkaissut Turvaa oikein -oppaan helpottaakseen luvanvaraisia turvasuojaustöitä tekevien yritysten siirtymistä uuden lain mukaiseen toimintaan. Oppaassa kuvataan myös turvasuunnittelun ja -urakoinnin salassapito- ja tietoturvakäytäntöjen pääperiaatteet. Näitä periaatteita noudattamalla turvasuunnittelijat ja -urakoitsijat varmistavat toimintansa lainmukaisuuden koskien asiakkaidensa luottamuksellisten turvallisuustietojen käsittelyä ja säilytystä. Oppaassa kuvataan myös turva-alan hyvien suunnittelu-, urakointi- ja ylläpitokäytäntöjen periaatteet. Opas on ladattavissa täältä.

 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610 • Faksi (09) 5476 1400
 

 

Ylös