Turvallinen palvelutyöpiste

Viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyönä on valmistunut hanke Palvelutyöpisteiden turvallisuussuunnittelu ja turvasuojaus (PATUT-hanke). Hankkeen tuloksena valmistuneessa oppaassa kuvataan, millä tavoin palveluhenkilöstöön kohdistuvan fyysisen väkivallan käyttöä on mahdollista ehkäistä niin asiakaspalvelutyössä kuin palvelutyöpisteiden asiantuntevan suunnittelun ja turvasuojausratkaisujenkin keinoin.

Opas soveltuu yleistietolähteeksi julkisen sektorin ja kaupan työyhteisöille sekä kiinteistö-, turvallisuus- ja sähköalan asiantuntijoille. Hankkeen tuloksena valmistuivat lisäksi tekniset ohjeet turvasuojauksen suunnittelijoille ja toteuttajille.

Hankkeen rahoittivat sisäministeriön poliisiosasto, Turva-alan yrittäjät ry, Sähköinfo Oy ja Sähkötieto ry. Tulosten laadintaa ohjasi laaja-alainen asiantuntijaryhmä.

Turvallisuusalan neuvottelukunnan julkaisema Palvelutyöpisteiden turvallisuussuunnitteluopas löytyy sisäministeriön sivuilta.

Oppaan nelivärinen painettu versio sekä uudet tekniset ohjeet ovat tilattavissa Sähköinfo Oy:stä p. 09 5476 1111 tai sähköpostitse osoitteesta tilaukset@stul.fi.

Tekniset ohjeet käsittävät seuraavat julkaisut:

  • Palvelutyöpisteiden turvasuojauksen suunnittelu, toteutus ja kunnossapito, ST-ohjeisto 13 (Sähkötieto ry 2007)
  • Kiinteistö- ja tilaturvallisuuden tasot, päivitetty ST-ohjeisto 4 (Sähkötieto ry 2014)
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610 • Faksi (09) 5476 1400
 

 

Ylös