Turvallinen koti

Turvallisuusalan neuvottelukunta päätti vuonna 2004 käynnistää hankkeen nimeltä Turvallinen Koti. Hankkeen tavoitteena on parantaa kodin arkiturvallisuutta luomalla kaupallisista ja ammattiryhmäkohtaisista intresseistä vapaa tiedosto suositeltavista kotiympäristön suojausmenetelmistä ja niiden hankkimiseen liittyvien palveluiden ostamisesta. Aineisto esittelee keinoja kotiympäristöön kohdistuvien murtojen ja ilkivallan torjumiseen sekä palo- ja tietoturvallisuuden edistämiseen.

Hankkeen toteuttamisesta on vastannut Turvallisuusalan neuvottelukunnan asettama työryhmä, johon on kuulunut edustajia eri toimialoilta.

Turvallinen Koti -aineisto on julkaistu Sisäasiainministeriön sivuilla.

 

 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610 • Faksi (09) 5476 1400
 

 

Ylös